Gecertificeerd voor nieuwe ISO 9001:2015 en 14001:2015 normen

Snaas is met vlag en wimpel geslaagd voor de transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 en 14001:2015 normen.

Enkele belangrijke veranderingen in de normen zijn:

  1. De rol van de kwaliteitsmanager wordt breder, strategischer en meer verworven met de organisatie

Wie de nieuwe norm doorleest, komt veel ‘zachte’ maatregelen tegen. Zo wordt er gesproken over leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Dit zijn redelijk zachte vormen van management in plaats van de strakke normen, regels en procedures die voorheen aan ISO 9001 kleefden. Niet alleen de rol van kwaliteitsmanager verandert, de gehele gedachte van het ISO 9001 managementsysteem verandert mee. Zo hoort de directie de zeven managementprincipes waarop de ISO 9001-normen gebaseerd zijn (zoals ‘leiderschap’, ‘betrokkenheid van mensen’ en ‘verbetering’) proactief uit te dragen. De rol van kwaliteitsmanager verandert van bewaker van het kwaliteitshandboek, naar coach en motivator in de organisatie. Kwaliteitsmanagement wordt op deze manier een integrale, breed gedragen pijler van de organisatie.

  1. Veel aandacht voor risicomanagement

Het tweede punt dat opvalt is de extra aandacht dat risicomanagement krijgt. Allereerst bevat de vernieuwde norm de eis dat de organisatie haar gehele omgeving analyseert en in relatie brengt met het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast staat in hoofdstuk 6 van de norm een risicoanalyse, waarin het vaststellen van de context en de omgeving van de organisatie als basis kan dienen. ISO probeert hiermee een oplettende en actieve organisatie te creëren, die goed om zich heen kijkt en snel kan schakelen. Dit sluit ook aan op punt 1: ‘risicomanagement wordt een integraal onderdeel van de organisatie en de kwaliteitsmanager moet bewustzijn creëren onder de medewerkers over wat de gevolgen zijn als ze afwijken van de vereiste kwaliteit’. Het management wordt hierin ondersteunt door gedocumenteerde informatie.

  1. Minder papier, meer doen

Als laatste punt staat expliciet beschreven in de nieuwe ISO 9001 norm dat het kwaliteitshandboek en/of verplicht gedocumenteerde procedures ontbreken. De organisatie moet gedocumenteerde informatie waarborgen dat relevant is voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem, maar er hoeven geen handboeken meer te zijn. Zo krijgt de kwaliteitsmanager de ruimte om vrijer om te gaan met het waarborgen en inbedden van kwaliteit in een organisatie.

Snaas voldoet aan de normen van de nieuwe ISO 9001:2015 en 14001:2015 en heeft hier nieuwe certificaten van ontvangen. De nieuwe certificaten kunt u hieronder bekijken.

 

Terug naar overzicht
Gecertificeerd voor nieuwe ISO 9001:2015 en 14001:2015 normen