Milieubeleid

De zorg voor het milieu staat bij Snaas Metaalwaren hoog in het vaandel. Dit is omdat onze klanten vragen naar op verantwoorde wijze gefabriceerde producten, vanuit de maatschappelijke zorgvuldigheid ten opzichte van onze omgeving en vanwege de naleving van de geldende wettelijke eisen en voorschriften. Daarnaast zijn wij, producent van metalen halffabricaten en en eindproducten, van mening dat verstandige investeringen in het milieu door een verbeterde bedrijfsvoering zowel milieuvoordelen als ook economische voordelen opleveren.

Milieubewust denken en handelen

Wij willen vooral door ruimte te geven aan verbetervoorstellen tot een voortdurende verbetering van onze milieuprestaties komen. Milieubewust denken en handelen is dan ook een taak voor alle medewerkers. Het is aan directie en management om dit bewustzijn uit te dragen en verder te ontwikkelen.

Snaas Metaalwaren heeft het volgende milieubeleid vastgelegd:

  • Wij leven de milieuwet- en regelgeving en de afgesloten convenanten na;
  • Wij produceren onze producten zo dat het productieproces het milieu zo min mogelijk belast;
  • Wij benutten grondstoffen, water en energie zo efficiënt mogelijk. Afval en uitval worden tot een minimum beperkt;
  • Wij bevorderen het hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen;
  • Wij betrekken onze klanten, toeleveranciers en andere relaties hierbij;
  • Wij meten onze milieuprestaties en komen op basis hiervan tot voortdurende verbetering.
Milieubeleid

Heeft u vragen?

Wij staan altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Neem direct contact met ons op

Jan Poel

0229-284745
Contact opnemen